youtube

SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

Utworzony na terenie 30 413ha, aktualnie obejmuje teren 33 629ha bardzo ciekawego regionu turystycznego - Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego.
25 dość dużych jezior, rozlokowanych w urozmaiconym krajobrazie polodowcowym, duże zalesienie (1/3 powierzchni), słabe zaludnienie - są atrybutami tego terenu. Północna część, odgrodzona Warta, jest porośnięta borami sosnowymi Puszczy Noteckiej. Pozostała - to wyrzeźbiony moreną lodowca krajobraz z wieloma jeziorami, położonymi
w głębokich rynnach, wiele lasów liściastych (buczyny) i mieszanych.

Zawiera 4 rezerwaty przyrody i wiele pomnikowych drzew, np. dąb "Józef" w Marianowie o obwodzie 780 cm.
Krajobraz można podziwiać z punktów widokowych: w Grobii i Łężeczkach.

 

_____________________________________________________________

 

PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

Ma powierzchnię 45300ha, sięga dalej na zachód (w woj. lubuskim), jego wydzielona część leży w naszym powiecie. Jest to Dolina rzeczki Kamionki (1970 ha). Obejmuje głęboko wciętą rynnę rzeki, Kamionki, między wsiami Kamionna i Mnichy.
Zachodnią krawędź doliny porasta las z okazałymi bukami, grabami, dębami i jaworami. Na dnie doliny wykształcił się las olszowy z bogatym runem oraz enklawami łąk turzycowych i trawiastych. Na jednej z nich znajduje się stanowisko chronionego Pełnika europejskiego.
Ze względu na niedostępność terenu bytują tu jelenie, dziki i sarny. Gnieżdżą się tu również żurawie, ptaki drapieżne i wiele gatunków ptaków śpiewających. Wśród drzew pomnikowych w Parku najliczniejsze są dęby. Najokazalszy o obwodzie 736 cm
i wysokości 25 m. rośnie we wsi Lewice. Inne gatunki pomnikowe: lipy, jesiony, wiązy, modrzewie, platany, cisy, buki. Godna uwagi jest aleja grabowa o dł. 50 m. obok leśnej osady Kaliska (koło Lewic).
Na terenie całego Parku - około 60 przydrożnych kapliczek.

 

Podobna ochrona krajobrazu została ustanowiona na terenach gminy Międzychód.
Jest to utworzony w lipcu 2006 roku Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI