youtube

Zespół Szkół Sieraków
Dyrektor - Jacek Zywert

 

adres: 64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25
tel. (61) 295 20 24
fax: 61- 2952612

Bieżące informacje o działalności szkoły zamieszczane są na stronie internetowej : www.zs.sierakow.pl