youtube

Krótka informacja o Powiecie oraz o Gminie Kwilcz w języku polskim i angielskim została zamieszczona  w  wydawanym wspólnie przez wszystkie samorządy województwa albumie pt. "Wielkopolska. Trendy gospodarcze".

  

 

Poniżej podajemy  linki do zawartości albumu:

o Powiecie

o Gminie Kwilcz