youtube

Uroczystości pośw. pamięci ofiar agresji ZSRR na Polskę w 1939r.