youtube

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - 15 XI 2018r.

              PALISZ PŁACISZ ZDROWIE TRACISZ

                          III EDYCJA KONKURSU 

                       

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest tradycyjnie w trzeci czwartek listopada. Idea tego Dnia narodziła się w Stanach Zjednoczonych, w Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Tysiące palaczy starają się w tym Dniu wytrwać bez palenia, a część z nich przestaje w ogóle palić. Zarówno w Polsce jak i na świecie problem używania tytoniu występuje na bardzo dużą skalę. Zgodnie z najnowszym ogólnopolskim badaniem GIS z 2016 r., do codziennego palenia przyznaje się co trzeci Polak (31%) w wieku 15 lat i więcej (28% kobiet i 38 % mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w istotny sposób w porównaniu z 2015 rokiem (28%). Pozytywnym zjawiskiem jest to, że najmłodsi ankietowani palą najmniej co może być spowodowane zmieniającymi się trendami (modą na niepalenie) oraz ograniczeniami prawnymi związanymi z paleniem tytoniu w miejscach publicznych. Dane statystyczne są alarmujące. Na całym świecie wskutek palenia tytoniu przedwcześnie umiera ok. 3,5 miliona osób, a przeciętna osoba, która wypala do 10 papierosów dziennie, skraca sobie życie o 4,5 roku.

Dlatego warto zrezygnować z palenia tytoniu. Organizm nawet po wieloletnim trwaniu nałogu jest w stanie naprawić szkody wyrządzone przez dym tytoniowy. Układ krążenia już w kilka dni po zaprzestaniu palenia ulega poprawie, a płuca zaczynają oczyszczać się ze szkodliwych substancji.

Osoby zainteresowane profilaktyką antytytoniową zapraszam do udziału w konkursie. Proszę - wymyśl krótkie hasło dotyczące niepalenia.

 

 

 

Napisz je na kartce np.pocztowej, podaj swoje dane osobowe: adres zamieszkania, nazwę: szkoły, do której uczęszczasz; zakładu pracy oraz numer telefonu, włóż do koperty i przynieś lub wyślij na

adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

ul. Strzelecka 12

64-400 Międzychód

z dopiskiem „KONKURSdo dnia 26 października 2018 roku.

Być może zostaniesz zdobywcą jednej z dziesięciu / 10 / nagród rzeczowych ufundowanych przez Wójta Gminy w Kwilczu.

Uwaga;

1.Każdy uczestnik konkursu zgłasza samodzielnie pracę tzn. jest autorem pracy.

2.Nadesłanie przez uczestnika hasła oznacza, że równocześnie wyraża zgodę w przypadku wygranej na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania

Wystawa prac - Pasje Dojrzałych Kobiet