youtube

RóbSzum Festival

BILETY NA RÓBSZUM 2018 

- karnet dwudniowy przedsprzedaż do 30 czerwca 2018: 15 zł 

- karnet dwudniowy przedsprzedaż po 30 czerwca 2018: 20 zł 

zakup biletu poprzez wpłatę na konto: 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej „RÓBSZUM” 

nr konta: 31 1090 1388 0000 0001 3400 3221 

tytułem: bilet róbszum 2018. 

Wstęp na podstawie listy wpłacających lub potwierdzenia przelewu w formie wydrukowanej lub elektronicznej np. na smartfonie 

 

- karnet dwudniowy na bramie: 25 zł 

- bilety jednodniowe na bramie: 15 zł