Podchody na powitanie wiosny z ogniskiem w CKE Kwilcz