youtube


W  dniu  03  lutego  2018 roku  w Biesiadniku  koło  Daleszynka odbyło się   organizowane  przez  Starostwo  Powiatowe w  Międzychodzie  przy  wydatnym  udziale  Koła  Łowieckiego „DZIK”  uroczyste  zakończenie „ VIII  Powiatowego  polowania  na lisy”.

 

Polowanie  odbyło  się  w  godzinach  przedpołudniowych  we  wszystkich  kołach  łowieckich   biorących  udział  w    „ Programie   odbudowy  populacji  zwierzyny  drobnej w  powiecie  międzychodzkim” .   W  uroczystym  zakończeniu” Powiatowego  polowania  na lisy” udział  wzięli     główni  organizatorzy  polowania Prezes  Koła  Łowieckiego ”DZIK” Jacek  Piechodzki  oraz  Łowczy  Koła  Krzysztof  Piechocki , inspektor  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Tadeusz  Głogowski   oraz  40  myśliwych,  przedstawicieli 9 -ciu  kół  łowieckich  uczestniczących  w  programie.

Uroczystego  otwarcia dokonał    Prezes Koła  Łowieckiego „DZIK” Pan  Jacek Piechocki, protokół  po polowaniu   z  odbytego  w dniu  03.02.2018r. "Powiatowego polowania na lisy” przedstawił  Pan  Tadeusz  Głogowski  jednocześnie  dziękując    za  uczestnictwo  przybyłych  gości  oraz  myśliwych, wymienił dotychczasowe podjęte przez starostwo działania     na  rzecz  odbudowy  zwierzyny  drobnej oraz  poinformował  o  kontynuacji  „ Programu   odbudowy  populacji  zwierzyny  drobnej w  powiecie  międzychodzkim”  do  roku   2020 roku .   Ponadto  poinformował

uczestników     o  planowanym    zakupieniu     przez   Powiat    Międzychodzki   w   bieżącym  roku   900 szt.  bażantów  po  100 szt.  dla   każdego  koła  łowieckiego.  .

 

    Dla  zwycięzców  zostały  wręczone   nagrody    dla  zdobywców   1 - 3  miejsca  za   odstrzał   największej  liczby  lisów- drapieżników   :

 .

                          I.  miejsce   oraz  tytuł  Króla VIII  Powiatowego  Polowania na lisy  zdobył

                               Pan  Marcin  Wolski ( 4  lisy  ) Koło Łowieckie „Czajka”,

 

                          II.   miejsce i tytuł  wice Króla” VIII  Powiatowego polowania na lisy” zdobył

                                 Pan Wojtek  Wojtkowiak  ( 3 lisy  ) Koło Łowieckie „Słonka”

                   

                         III.   i  tytuł  II - wice Króla” VIII  Powiatowego polowania na lisy” zdobył

                                   Pan  Benedykt  Karczewski( 2 lisy ) Koło łowieckie”Bażant”

                                

 


 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI