Podziękowania dla emerytowanych nauczycieli

11 października 2017 r. z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Starosta Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Współnych Dariusz Nowak spotkali się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalych oraz uczniami wyróżniającymi się w nauce. Starosta uhonorował wybitną młodzież przyznając comiesięczne stypendium naukowe.

Z tej okazji Starosta Julian Mazurek wraz z Wicestarostą Jędrzejem Schubertem oraz Dyrektorem PCUW Dariuszem Nowakiem podziękowali również za wieloletnią pracę nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę pani Elżbiecie Flens oraz Panu Janowi Kołupajło.