"Modernizacja systemu grzewczego w DPS Piłka - Zamyślin o instalację kolektorów słonecznych w Piłce" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Modernizacja systemu gerzewczego w DPS Piłka Zamyślin o instalację kolektorów słonecznych na potrzby przygotowania ciepłej wody użytkowej obejmowała łącznie montaż 80 sztuk kolektorów słonecznych na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Piłce wraz z niezbędną do tego instalacją.

http://www.wfosgw.poznan.pl/

  • BIP
  • eBOI

  • Geoportal powiatu
  • Mapa powiatu
  • Telewizja Wielkopolska
  • Galerie zdjęć