youtube

Wsparcie przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego inicjatywy budowy jachtu żeglarskiego Powstaniec Wielkopolski

          

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski rozpoczął program program edykacji obywatelskiej i żeglarskiej pod nazwą "" Żegluj z nami Wielkopolsko".Wielkopolska młodzież przeżyje na nim wielką przygodę, ale i będzie uczyła się współdziałania i odpowiedzialności.

Powstanie Wielkopolskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu i kraju. Jesteśmy z niego dumni i ciągle odwołujemy się do dokonań naszych przodków, a budowany jacht stanie się żywym pomnikim. Wodowanie jachtu uczci 100 rocznicę wybuchu Wielkopolskiej Insurekcji.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego popiera inicjatywę budowy jachtu żaglowego Powstaniec Wielkopolski w ramach projektu "Żegluj z nami Wielkopolsko". Uważamy, że jacht mógłby się stać symbolem Wielkopolski na wodach Bałtyku i Morza Północnego, byłby również ważnym elementem edukacji młodego pokolenia. Na potwierdzenie poparcia indywidualnie wplaty na konto Żwiązku Żeglarskiego dokonały osoby:

  • Starosta - Julian Mazurek
  • Wicestarosta - Jedrzej Schubert
  • Członek Zarządu - Zbigniew Spychała,
  • Członek Zarządu - Henryk Piechowiak,
  • Członek Zarządu - Ryszard Rogala
  • Członek Zarządu - Małgorzata Dorota Kiełbasa
  • Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piechowiak