youtube

Wmuriowanie kamienia węgielnego i zawieszenie wiechy

30 maja 2017r. Starosta Międzychodzki Julian Mazurek brał udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego oraz zawieszenia wiechy na konstrukcji nowo wybudowanej firmy BALCO Sp. z o.o. w Łowyniu. Jest to obiekt produkcyjno - magazynowy z częścią administracyjno - socjalną, urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą. Starosta również złożył podpis na Akcie Erekcyjnym tego obiektu.