youtube

Rozstrzygnięcie konkursu dla myśliwych i kół łowieckich realizujących program redukcji populacji bobra europejskiego

W konkursie dla myśliwych i kół łowieckich realizujących program redukcji populacji bobra europejskiego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzychód w sezonie 2016/2017 najlepszym wynikiem odstrzału bobra wykazał sie Pan Marcin Kadziszewski, który został laureatem konkursu w kwalifikacji indywidualnej. Największą ilość bobrów pozyskano w Kole Łowieckim "Lis" w Międzychodzie - jego członkowie odstrzelili łącznie 22 bobry.

Zgodnie z decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Nadleśnictwo Międzychód otrzymało zgodę na odstrzał na swoim terenie 84 osobników bobra europejskiego. Dzięki zaangażaowaniu myśliwych odstrzelono łącznie 26 sztuk.