youtube

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Powiat Międzychodzki otrzymał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 16.000 zł. W tegorocznej edycji programu środki otrzymały Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzychodzie. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W roku 2016 powiat otrzymał dofinansowanie dla ZS Nr 1 w Międzychodzie, ZS Nr 2 w Międzychodzie oraz ZS Nr 3 w Międzychodzie. Wraz z wkładem własnym powiatu na zakupy nowości wydawniczych wydatkowano 45.028,80 zł.