youtube

Zmiana sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie międzychodzkim

W dniu 30 marca 2017 r. podczas sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego podjęte zostały uchwały w  sprawie  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. mających siedzibę na terenie powiatu międzychodzkiego oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie.

Są to uchwały kończące zmiany organizacyjne sieci szkół w Powiecie Międzychodzkim zainicjowane z końcem stycznia 2017 r. związane z reformą ustroju szkolnego oraz połączenia Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie i Zespołu Szkół Nr 3 w Międzychodzie. Połączone szkoły będą począwszy od 1 września 2017 r. funkcjonować pod nazwą Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie. Intencja zmian reorganizacyjnych zawarta została w przyjętym w dniu 27 stycznia 2017 r. stanowisku przez Radę Powiatu Międzychodzkiego, którego treść prezentujemy poniżej:

 

Stanowisko  Rady Powiatu Międzychodzkiego

podjęte na  sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego

dnia 27 stycznia   2017r.

w sprawie zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie międzychodzkim

 

 

Na podstawie § 20 ust.2 pkt 3 Statutu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26 kwietnia  2007r. / Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 92 poz. 2345 / Rada Powiatu Międzychodzkiego  przyjmuje następujące stanowisko:

 

           

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie naboru do szkół ponadgimnazjalnych wskazywały na konieczność wzmocnienia sieci szkół w Powiecie Międzychodzkim, m.in. poprzez konsolidację kształcenia w kierunkach technicznych i wyeliminowanie wewnętrznej konkurencji oraz zoptymalizowanie wykorzystania bazy dydaktycznej.

Mając powyższe na uwadze Zarząd i Rada Powiatu Międzychodzkiego rozpoczyna działania, których celem jest POŁĄCZENIE Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie
i Zespołu Szkół Nr 3 w nową formę organizacyjną.

ŁĄCZENIE zakłada utrzymanie DOTYCHCZASOWYCH kierunków kształcenia jak
i tworzenia nowych, w oparciu o DOTYCHCZASOWĄ kadrę pedagogiczną i bazę dydaktyczną ulokowaną w NIEZMIENNYCH obiektach szkolnych.

Intencją Zarządu i Rady Powiatu Międzychodzkiego jest ZACHOWANIE dotychczasowych form kształcenia, lecz w świetle obowiązujących przepisów prawa konieczne jest zastosowanie procedur wykluczających funkcjonowanie w ramach jednego zespołu, szkół tego samego typu.

 

Podsumowując - poza zmianą nazwy jednostki organizacyjnej i formy zarządzania nią, NIC NIE ULEGA ZMIANIE- tzn. kierunki kształcenia, kadra pedagogiczna, jak i baza dydaktyczna NIE PODLEGAJĄ LIKWIDACJI.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI