Kwalifikacja Wojskowa w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie 2017

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa 2017. Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską byli zobowiązani mężczyźni urodzeni w 1998r oraz latach 1993-1997, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywane również były kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikację przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja wojskowa trwała od 06 marca do 16 marca 2017r. Ponad 94% młodzieży otrzymało kategorię zdrowia „A” .