youtube

Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich powiatu międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin

 

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych

Przewidywana wartość inwestycji:  1.950.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego: 39.000,00

Procentowy udział własny: 2,00%

Kwota wnioskowanych środków: 1.911.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29.12.2023 r.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin , oddział Piłka i oddział Zamyślin , zamieszkują osoby z całej Polski. Spora część, bo około 30 osób w Zamyślinie i około 80 osób w Piłce pochodzi z dawnych terenów popegeerowskich. Są to wsie rozproszone po całej Polsce, między innymi wieś Kurnatowice, Niegosław, Lipki, Gościm, Korzuchów, Chorzępowo, Skrzydlewo, Mnichy, Muchocin, Bobrówko, Nowe Gorzycko, Wilkowo, Stramnica, Latawic, Sosny, Sowno, Chłapowo, Wygon, Przybroda, Golenice i inne. Nasz Dom położony jest w gminie, na terenie której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W oddziale Piłka przebywa 100 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, dla których stworzenie bezpiecznego wypoczynku oraz miejsca do terapii terapeutyczno-ruchowej, jest dla nas priorytetem. Inwestycja polegać będzie na wymianie dotychczasowej nawierzchni na nową, częściowo pokryta będzie miękką EPDM poliuretanową powłoką, całkowicie bezpieczną dla mieszkańców, a także kostką brukową, która ułatwi komunikację szczególnie dla osób znajdujących się na wózkach inwalidzkich. Miejsce do wypoczynku wyposażone będzie w altanę rekreacyjną, urządzenia i meble bezpieczne dla mieszkańców: między innymi ławki obrotowe, ławki łukowe, ławko-leżanki. Plac wyposażony będzie również w kurtynę wodną, która służyć będzie do przyjemnego i delikatnego schładzania mieszkańców podczas zabaw. Elementy edukacyjne i muzyczne będą miały za zadanie doskonalenie zmysłów i umiejętności funkcjonowania w grupie. Całość terenu będzie ogrodzona i oświetlona, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Celem zadania będzie podniesienie aktywności mieszkańców z niepełnosprawnością w stopniu znacznym poprzez zorganizowanie dostosowanych do potrzeb i możliwości form spędzania wolnego czasu, a także nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie podstawowych umiejętności funkcjonowania. Druga część inwestycji realizowana będzie w oddziale Zamyślin, w którym zamieszkują osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami fizycznymi i demencją starczą. Duża część terenu pokryta zostanie kostką brukową ułatwiającą poruszanie się niepełnosprawnych mieszkańców. W wyznaczonych miejscach zamocowane zostaną ławeczki, na których będą mogli odpocząć mieszkańcy Domu. Poprzez realizacje tego zadania stworzone zostaną godziwe warunki pobytu dla osób starszych, które większość życia spędziły na ciężkiej pracy w PGR, a teraz ze względu na sytuacje rodzinną i zdrowotną wymagają szczególnej opieki i troski.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI