youtube

Informacja o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (gm. Międzychód, 0026 - Tuczępy, 0028 - Krzyżkówko, 0029 - Lewice)

Działając na podstawie §44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390)

Starosta Międzychodzki informuje

o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów przepisu §44 ust. 5 ww. rozporządzenia, tj. usunięciu z numeracji działek oznaczenia arkusza mapy i ustaleniu nowych identyfikatorów działek w obrębach: 0026 – Tuczępy, 0028 – Krzyżkówko, 0029 - Lewice.
Nowe identyfikatory działek ewidencyjnych są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi od dnia 14.11.2022 r.

 

Wykaz zmian oznaczenia działek stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wicestarosta
Waldemar Górczyński

 

Załącznik:

Wykaz zmian oznaczenia działek

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI