youtube

XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 29 września 2022 roku o godz. 14.00.

 

Międzychód, dnia 22.09.2022 r.

BR.0002.7.2022

 

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2022 poz.1526),

 

zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 29 września 2022 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro).

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Uwagi do porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.   Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027,

b/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

c/  zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki,

d/ przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2025”,

e/  przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie międzychodzkim na lata 2022 - 2024",

f/  zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu,

g/ delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Międzychodzkiego.

 

6.   Sprawozdanie z działalności Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2021 rok.

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

9.   Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI