youtube

Fundacja Togatus Pro Bono przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych 

 

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego. 

https://fundacja.togatus.pl/powiat-miedzychodzki/

             

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach.

Poniedziałek 14.00-18.00 Lokal w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, NPP

Wtorek 14.00-18.00 Lokal w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, NPP

Środa 14.00-18.00 Lokal w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, NPP

Czwartek 12.00-16.00 Lokal w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 15, NPP

Piątek 12.00-16.00 Lokal w Kwilczu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, NPP

Rejestracja wizyty:

- telefonicznie pod numerem telefonu 95 748 87 41

- mailowo pod adresem j.kowal@powiat-miedzychodzki.pl 

- elektronicznie https://np.ms.gov.pl/

 

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, Facebooka oraz profil Youtube, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 😊

 

Informacja w formie nagrania mp3: /pliki/powiatmiedzychodzki/pliki/Powiat%20mi%C4%99dzychodzki.mp3

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI