youtube

XLII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 21 lipca 2022 roku o godz. 15.00.

 

Międzychód, dnia 14.07.2022 r.

BR.0002.6.2022

Zawiadomienie o sesji

 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2022 poz.528),

 

zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 21 lipca 2022 roku o godz. 15.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro).

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Złożenie ślubowania przez radnego.

3.   Uwagi do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

5.   Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027,

b/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

c/  zmieniająca Uchwałę nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki.

 

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

9.   Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI