youtube

XXXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 15.30.

Międzychód, dnia 15.11.2021 r.

BR.0002.10.2021

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2020 poz.920 ze zm.),

 

zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 15.30.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),  z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Uwagi do porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.   Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

b/ ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Międzychodzkiego,

c/  ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego,

d/ Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2022,

e/  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2022 roku.

 

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

8.   Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 

W przypadku zamiaru udziału w obradach osób z zewnątrz, warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Rady - telefoniczne (95 748 8742), bądź mailowo (adres: rada@powiat-miedzychodzki.pl) celem zabezpieczenia warunków do udziału w obradach.

Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, proszę o rozważenie konieczności udziału w obradach.

Rekomenduje się, aby ewentualne głosy mieszkańców powiatu kierować na powyższy adres mailowy Biura Rady.

Obrady Rady można również śledzić na żywo online poprzez stronę www:  https://powiatmiedzychodzki.tv-polska.eu/ lub bezpośrednio na kanale YouTube powiatu pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC2DmjkR0iMAV43jwLicNdpg

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI