youtube

VII Powiatowe polowanie na lisy

W dniu 28 stycznia 2017 roku w Luboszu  gm. Kwilcz odbyło się organizowane przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie przy wydatnym udziale Koła Łowieckiego „Czajka” uroczyste zakończenie „ VII Powiatowego polowania na lisy”. W drugiej edycji "Programiu Odbudowy Zwierzyny Drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie Powiatu Międzychodzkiego na lata  2016-2020” brało udział 9 kół łowieckich. Polowanie odbyło na terenie Powiatu Międzychodzkiego na powierzchni 54 000 ha w godzinach przedpołudniowych we wszystkich kołach łowieckich biorących udział w programie. Podczas polowania pozyskano łącznie 42  drapieżników.
 

W uroczystym  zakończeniu” „VII Powiatowego polowania na lisy” udział wzięli, Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy Kwiryn Naparty, przedstawiciel Nadleśnictwa Sieraków Pan Waldemar Ciesielski, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Tadeusz Głogowski oraz 50 myśliwych.
 

Uroczystego otwarcia zakończenia „VII Powiatowego polowania na lisy” dokonał Prezes Koła Łowieckiego „Czajka” Pan  Andrzej Konieczny oraz Starosta Międzychodzki Julian Mazurek który dziękując za uczestnictwo przybyłych myśliwych wymienił dotychczasowe działania podjęte przez Starostwo, ponadto poinformował o braku złożonych ofert na dostawę bażantów w m-cu lutym  2017 roku oraz o ewentualnym wsiedleniu 450 bażantów w m-ce wrześniu br. lub przeniesienia ich na rok 2018.

 

Dla zwycięzców  "VII Polowania na lisy"
zostały wręczone przez Starostę Międzychodzkiego puchary:

 

I miejsce oraz tytuł Króla "VII Powiatowego Polowania na lisy" zdobył
Pan Piotr Nowak (
6  lisy) - Koło Łowieckie „Daniel”,


II miejsce i tytuł wice Króla ”VII Powiatowego polowania na lisy” zdobył
Pan Michał Raszewski (
6 lisy )- Koło Łowieckie „Czajka”

 

III miejsce i tytuł II - wice Króla ”VII Powiatowego polowania na lisy” zdobył
Pan Krzysztof Piechocki (3 lisy, 1 jenot, 1 tchórz) Koło Łowieckie
 "Dzik”

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI