youtube

XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 14.00

Międzychód, dnia 20.05.2021 r.

 

BR.0002.5.2021

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2020 poz.920),

 

zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),

z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2024,

b/  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

c/  upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,

d/  udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim,

e/  udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu,

f/   rozpatrzenia petycji w zakresie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Bielskim w gm. Międzychód.

 

6.  Sprawozdanie z działalności Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2020 r.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

9.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI