youtube

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

Międzychód, dnia 25 marca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Zarząd Powiatu Międzychodzkiego zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu, do których Powiat Międzychodzki mógłby się włączyć w charakterze współrealizatora w okresie II,III,IV kwartału 2021 roku. Beneficjentami wsparcia ze strony Starostwa Międzychodzkiego mogą być organizacje pozarządowe, kluby sportowe, szkolne związki, koła gospodyń, instytucje, których działania wpisują się
w Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021.

 

Propozycje należy składać w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie w terminie

do dnia 26 kwietnia  2021 r.

według wzoru wniosku umieszczonego na stronie internetowej Powiatu Międzychodzkiego (www.powiat-miedzychodzki.pl). Wnioski prosimy składać w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie bądź za pomocą poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

Ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

 

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z włączeniem się Powiatu do współrealizacji i przeznaczeniem na ten cel środków finansowych.

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adres mailowy promocja@powiat-miedzychodzki.pl bądz pod numer telefonu 95 748 87 26

WNIOSEK

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI