youtube

XXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkieg w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 14.00.

 

Międzychód, dnia 18.03.2021 r.

BR.0002.3.2021

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2020, poz.920 ze zm.),

 

zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),

z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a/  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

b/  określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

c/  przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzychodzkim na lata 2021 – 2023”,

d/  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Międzychodzkiego.

 

6.  Analiza stanu bezpieczeństwa w powiecie za 2020 rok (Policja, Straż).

7.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie za 2020 r.

8.  Stanowisko Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie stosowania glifosatu.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI