youtube

XXVI Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 14.00.

  Międzychód, dnia 21.01.2021 r.

BR.0002.1.2021

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2020, poz.920),

 

zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),

z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok,
 2. ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2021 rok,
 3. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok,
 4. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Piłka oraz Sieraków Nadleśnictwo,
 5. „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021”.

 

6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 r.

7.  Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu w 2020 r.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

10.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Ryszard Skiba

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI