youtube

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że od dnia 20.07.2020 r.  do dnia 07.08.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie 10 PRAC INTERWENCYJNYCH realizowanych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 
Program skierowany jest bezpośrednio do osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie, zarejestrowane w tut. Urzędzie.
Pracodawców zainteresowanych organizacją CZTEROMIESIĘCZNYCH PRAC INTERWENCYJNYCH i deklarujących zatrudnienie po ich zakończeniu na okres minimum 3 miesięcy, (w pełnym wymiarze czasu pracy) zapraszamy do składania wniosków.

Dokumenty można składać POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU PODAWCZEGO URZĘDU PRACY (usytuowanego przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wejścia do Wydziału Komunikacji).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 95 748 8029.

SZCZEGÓŁY: PUP MIĘDZYCHÓD