youtube

Laureat nagrody im. Macieja Frankiewicza - Martina Halasz

Dziś Starosta Międzychodzki gościł laureata nagrody im. Macieja Frankiewicza - Martina Halasza wraz z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej im. Alojzego Kozy z Kwilcza. 

Nagroda jest ufundowana dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza – człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji w działaniu, przyznawana osobom o cechach charakteryzujących Macieja Frankiewicza m.in. niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań, miłość do Ojczyzny, krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu czy poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi. Tymi cechami charakteryzuje się Martin Halasz, który pełni funkcję członka Komisji ds. Młodzieży i Sportu Związku OSP RP, wiceprezes Zarządu OSP Kwilcz, oraz przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży OSP Kwilcz.

Jesteśmy dumni, że na terenie powiatu międzychodzkiego mamy takie wspaniałe osobistości, które wykazują się rozbudzaniem w innych pasji i zachęcaniem do efektywnego i prawego działania.
Serdecznie gratulujemy!