youtube

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W MIĘDZYCHODZIE


ON.HŻ-9011.2.2.2020                                                           Międzychód, dnia  20.05.2020r.                                                                                                                                                  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie przesyła w załączeniu wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców  przy pracach sezonowych w związku       z rozpowszechnianiem się wirusa SARS CoV-2. Wytyczne dostępne są także na stronie www.psse-miedzychod.pl.

Bardzo proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tych wytycznych wśród zainteresowanych  podmiotów głównie rolników.

 

 

Załącznik:

  1. Wytyczne

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Międzychodzie

mgr Ewa Matuszak