youtube

Komunikat dotyczących
biegu terminów wynikających z kodeksu prawa administracyjnego

 

KOMUNKAT

z dnia 22 maja 2020 r.

dot.  terminów prawa administracyjnego

 

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie informuję, że terminy  administracyjne, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Pierwotnie ustawodawca postanowił o tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii z mocy prawa bieg terminów materialnoprawnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Przepis ten wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., jednak wynika z niego, że dotyczy stanu od dnia 14 marca 2020 r.

Z kolei z dniem 16 maja przepis o nierozpoczynaniu lub zawieszeniu biegu terminów został uchylony. Na mocy przepisów przejściowych terminy, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja.

 

                                                                                                                     

Międzychód , dnia 22  maja 2020 r.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI