youtube

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka”  po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju, na podstawie danych uzyskanych z Samorządu Województwa, oraz z Raportem Ewaluacyjnym podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR)

 

W związku z powyższym  ogłaszamy KONSULTACJE SPOŁECZNE, dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: (z powiatu szamotulskiego: Wronki, Ostroróg, Obrzycko g.miejska, Obrzycko gm.wiejska), (z powiatu międzychodzkiego: Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz).

 

Zmiany dokonane w Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczone zostały kolorem zielonym.

W załączniku  zamieściliśmy Strate­gię Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 na której zaznaczone kolorem zielonym są proponowane zmiany.

Zachęcamy do  wniesienia uwag do dnia 20 lutego 2020 r. na adres mailowy biuro@puszczanotecka.org lub listownie  64-400 Międzychód, ul. Dworcowa 18, lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 18.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 506 087 607

Zmiany te omówimy podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 25 lutego br. o godz. 17,oo w naszej siedzibie w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 18,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia pozostaję z wyrazami szacunku;

Jacek Kaczmarek Prezes Zarządu   

 

Zachęcam  również do zapoznania się z  RAPORTEM Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACJNEGO (www.puszczanotecka.orgwraz z zaproponowanymi kierunkami dalszych działań, w tym z punktu widzenia przyszłego okresu programowania.

-----------> strategia - projekt