youtube

KONKURS

„PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?”

,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?” to  hasło konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkurs realizowany był przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, a adresowany do uczniów klas V szkół podstawowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  zaprasza serdecznie do współpracy przy organizacji konkursu pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Biorąc pod uwagę  niepokojące zjawisko rozpowszechniania i używania wśród młodzieży e-papierosów, w tym roku zadaniem konkursowym będzie napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów. 

Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim jest Kuratorium Oświaty              w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii, natomiast na poziomie powiatowym Starostwo międzychodzkie.

 

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do pionu Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12, tel. 957482408,
email: oswiata.zdrowotna@psse-miedzychod.pl

 

Termin nadesłania prac do PSSE  do 06 kwietnia 2020 r.

Uroczystość finałowa odbędzie się w Poznaniu – do 29 maja 2020r

 

 

Załączniki:

1.Regulamin konkursu

2.Załącznik NR 1 -  Zgoda opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie.

3.Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu do etapu powiatowego

---------> do probrania