youtube

Kampania edukacyjna dotycząca profilaktyki HIV/AIDS

                 

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie w ramach akcji „Bezpieczne Walentynki” zorganizował w dniu 21 lutego br. - szkolenie młodzieży w ramach projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia” i programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” - mające na celu promowanie bezpiecznych zachowań w aspekcie zakażeń HIV i choroby AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych A i B, Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie i Zespołu Szkół w Sierakowie. Promowano zdrowy styl życia jako alternatywę do niebezpiecznych dla zdrowia i życia zachowań. Przeprowadzono warsztaty edukacyjno - informacyjne w/w zakresie. Przekazano młodzieży aktualną wiedzę na temat HIV i AIDS i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie oraz zachęcono ich do przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieśniczej.               

Treści przekazane młodzieży uwrażliwiły ich na ostrożność w podejmowanych działaniach      i na konieczność przewidywania skutków swoich działań.  

W przedsięwzięciu wzięło udział 21 uczniów. Każdy z uczestników otrzymał pakiet edukacyjny z materiałami szkoleniowymi, Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu długopis z logo organizatora.

 

Powyższe przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatu i Gminy w  Międzychodzie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie serdecznie dziękuje:

Staroście Powiatu za wsparcie finansowe, Burmistrzowi Międzychodu i jego pełnomocnikowi ds. uzależnień za zabezpieczenie lokalowe i cateringowe, pracownikom Ośrodka  ds. uzależnień przy ul Zamkowej 1 w Międzychodzie za  pomoc przy organizacji szkolenia.