youtube

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P Łowyń – gr. powiatu (Piotry), na długości 358 m.

Inwestycja polegała na wykonaniu chodnika o szer. 1,2 -2,0 m, w ciągu ul. Słonecznej w m. Łowyń, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Słoneczną i ul. Leśną w m. Łowyń (okolice byłego ośrodka zdrowia w Łowyniu). W zakres robót weszło wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nieznacznego przesunięcia nawierzchni bitumicznej oraz ogrodzeń posesji, celem zwiększenia przestrzeni niezbędnej do wykonania chodnika.

Wykonawcą robót budowlanych była Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka.

Koszt robót wyniósł: 133.325,53 zł.