youtube

Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P

Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz - Chudobczyce – granica powiatu, na długości 3988 m.

Była to inwestycja realizowana przy udziale funduszy Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Polegała na przebudowie drogi klasy lokalnej, na odcinku rozpoczynającym się 1,5 km za miejscowością Lubosz, przebiegającym przez miejscowość Chudobczyce, do granicy powiatu szamotulskiego. Zakres robót objął: poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z 3,5 m do 5,5 m na długości 3,083 km i budowę jezdni bitumicznej  o szer. 5,5 m na długości 0,905 km (zastąpienie naw. gruntowej – bitumiczną na odcinku Chudobczyce – granica powiatu). Wykonano ponadto pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m, chodnik o powierzchni 807 m2 w m. Chudobczyce oraz wykonano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz remont skrzyżowania z drogą gminną w m. Chudobczyce. Przedmiotowe roboty budowlane były kontynuacją inwestycji, realizowanej w roku 2014 (przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz – Chudobczce, na długości 1500 m), w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Głównym wykonawcą inwestycji była firma COLAS Polska Sp. z o. o. 

Koszt robót budowlanych wyniósł: 1 928 393 zł, z czego połowa finansowana była ze środków PRGiPID.

W kosztach tej inwestycji partycypowały również: 

Gmina Międzychód (500 tys. zł), Gmina Kwilcz (371 tys. zł.) oraz Gmina Chrzypsko Wielkie (40 tys. zł).

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI