youtube

Godziny pracy w Starostwie Powiatowym
w Międzychodzie

grudzień 2019

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.6.2019 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2019 r.:

dzień 24 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy,
w zamian za to, dodatkowym dniem pracującym wyznacza się
14 grudnia (sobota) w godz. 7:30 - 15:30.