youtube

pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

https://www.umww.pl/uchwala-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-dziedziny-przeciwdzialania-uzaleznieniom-alkoholowym-w-roku-2020-pn-organizacja-zimowego-wypoczynku-wakacyjnego-w-okresie-ferii-zimowych-polaczoneg