youtube

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

28 listopada – 1 grudnia 2019 roku

Dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Jan Klemt – Prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja zapraszają do uczestnictwa w Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.

Tereny wiejskie są jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Mimo to, często niedostrzegane (zarówno przez ogół społeczeństwa jak i osoby mieszkające na wsiach) są zmiany, które rozłożone były w czasie. Tymczasem dzięki funduszom europejskim nastąpiło przekształcenie struktury gruntów, taboru maszynowego, użycie nowoczesnych technologii, rozwój inicjatyw społecznych i kulturalnych. Wieś dziś to nie tylko nośnik tradycji ale równorzędny partner dla podmiotów zza granicy, koło napędowe polskiej gospodarki oraz atrakcyjne miejsce do mieszkania. Jednocześnie jak wskazuje badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich", tereny wiejskie to obszary „wypłukane” demograficznie tzn. takie, z których najbardziej mobilne, aktywne i przedsiębiorcze osoby emigrują, głównie w kierunku głównych ośrodków rozwoju (czyli lokomotyw rozwoju regionalnego). Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi.

Pierwsza edycja projektu odbędzie się w Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji (CSBiR) Mierzyn 29, 64-400 Mierzyn. Do uczestnictwa zapraszamy młodych ludzi do 30 r.ż. z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Podczas 4 dni przejdą oni intensywny trening liderski, interpersonalny, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do działalności na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. W programie m.in. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizację środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Ponadto debaty, spotkania z przedstawicielami: Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Urzędów Marszałkowskich, Trybunału Stanu, Posłami, Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami. Zgłoszenia dostępne pod adresem: www.fundacjakuznica.pl

Projekt pod patronatem honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Andrzeja Grabowskiego.