youtube

MIĘDZYCHODZKIE FORUM GOSPODARCZE 2019

Międzychód, 8 listopada 2019

Za nami Międzychodzkie Forum Gospodarcze 2019, które odbyło się dziś w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Forum zorganizowane zostało z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej przy współpracy z Powiatem Międzychodzkim oraz Gminą Międzychód.

Swoją obecnością podczas Forum zaszczycił nas Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który wziął również udział w pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Strategia 2030 – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Paneliści dyskutowali na temat form wsparcia dla przedsiębiorców w świetle założeń Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 oraz  zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

W panelu drugim  pt. „Współczesny rynek pracy" głos zajął Starosta Międzychodzki Rafał Litke oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Idziak.  Uczestnicy dzisiejszego spotkania mogli przysłuchać się dyskusji na temat form wspierania zatrudnienia w województwie wielkopolskim, szkolnictwa zawodowego w procesie restrukturyzacji zatrudnienia oraz imigracji zarobkowa jako czynnik stabilizacji rynku pracy.