youtube

Dziś powiat Międzychodzki Podpisał umowy z  na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych!

 

Dziś Starosta Rafał Litke oraz Wicestarosta Waldemar Górczyński podpisali umowy Wicewojewodą Wielkopolskim Anetą Niestrawską na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych polegających na przebudowie dróg powiatowych na odc. Lewice - Krzyżkówko - Miłostowo oraz Łężeczki - Białokosz. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 P na odc. Lewice - Krzyżkówko oraz drogi pow. nr 1735 P w m. Krzyżkówko odbędzie się na długości ok. 3,5 km, natomiast przebudowa drogi pow. nr 1745 P od m. Białokosz do granic powiatu obejmie ok 2 km.

Łącznie na przebudowę dróg otrzymaliśmy 5 069 398 zł dofinansowania!