youtube

Program "Odbudowa populacji zwierzyny drobnej, poprzez jej wsiedlanie oraz redukcje drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego"

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w ramach prowadzonego programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej, poprzez jej wsiedlanie oraz redukcje drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego, wsiedliło do środowiska 5️0 szt. królika dzikiego, 250 szt. bażanta oraz 1️50 szt .kuropatwy. Wsiedlenia zwierzyny drobnej w bieżącym roku dokonano w dziewięciu kołach łowieckich uczestniczących w programie, przy uwzględnieniu bioróżnorodności gatunków oraz terminu późnoletniego wsiedlenia zwierzyny drobnej.