youtube

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie włączyła się w imprezę
sportową zorganizowaną przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód pt. „Międzychodzka
dziesiątka z pompą” i zorganizowała akcję profilaktyczną dla sportowców i gości. W
utworzonym punkcie Promocji Zdrowia, zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje na
temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu i używania substancji psychoaktywnych,
zmierzyć poziom: tlenku węgla wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera oraz
ciśnienia tętniczego krwi.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia zainteresowanym osobom przeprowadzono quiz
związany tematycznie z prewencją zdrowego stylu życia. Osoby które udzieliły prawidłowej
odpowiedzi otrzymały torbę ekologiczną oraz długopis z logo antytytoniowym otrzymanym z
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Uczestników - 22 osób