youtube

OD  DNIA  02 WRZEŚNIA   2019r.  
PRZY    REJESTRACJI   POJAZDÓW
WPROWADZONE ZOSTANĄ ZMIANY

1. Jednorazowo podczas jednej wizyty można zarejestrować maksymalnie trzy pojazdy, czyli z biletomatu można pobrać
co najwyżej  3 bilety.  

Ponadto istnieje możliwość umówienia się na wizytę poprzez:

a) rezerwację internetowa http://powiatmiedzychodzki.pl/kolejkowanie/  oraz pobranie w dniu wizyty biletu z biletomatu na podstawie wygenerowanego  6-cyfrowego kodu aktywacyjnego
lub

b) rezerwację telefoniczną nr tel.  95 748 8751, bądź osobiście  w Referacie Komunikacji w godzinach pracy Starostwa,  zapisanie kodu podanego przez pracownika przyjmującego rezerwację i pobranie w dniu wizyty biletu
z biletomatu na podstawie 6-cyfrowego kodu aktywacyjnego

 

2. Jedno stanowisko zostaje wydzielone do obsługi osób rejestrujących jednorazowo więcej niż 3 pojazdy.


Rezerwacja do tego stanowiska odbywa się telefonicznie nr tel.  95 748 8751
bądź osobiście w Referacie Komunikacji u wyznaczonego pracownika.
Przy zgłaszaniu należy podać liczbę pojazdów do rejestracji oraz liczbę  pozostałych spraw (np. odbieranych dowodów rejestracyjnych, zgłoszeń sprzedaży, wyrejestrowań itd.) . Osoby rejestrujące więcej niż 3 pojazdy nie pobierają biletów w biletomacie.

 

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie dostępności usług
Referatu Komunikacji dla mieszkańców naszego powiatu.