youtube

8 sierpień 2019 r.

8 sierpnia 1944r. nastąpiły aresztowania przez Niemców 28 osób członków Szarych Szeregów i Żołnierzy Armii Krajowej. Na terenie Powiatu Międzychodzkiego działała już od 1939 roku grupa harcerzy skupiona wokół Zygmunta Gracza – 16-letniego gimnazjalisty. Zorganizował drużyny Szarych Szeregów w Międzychodzie, Kamionnie i Żmijowcu. Działalność ich polegała na opiece nad ludnością miasta, prowadzeniu drobnego sabotażu, wywiadach a także prowadzili tajne nauczanie.
W Międzychodzkie od kwietnia 1943 roku działała Placówka Armii Krajowej. Komendantem był Roman Bielak „Płowy Sęp”, który zwerbował do organizacji około 40 zaprzysiężonych żołnierzy, działających w 3 drużynach strzeleckich i jednej sanitarnej. Zadaniem Placówki było prowadzenie wywiadu wojskowego i gospodarczego, uprawianie propagandy szeptanej, kolportaż prasy podziemnej oraz czynienie przygotowań do akcji „Burza”. Działalność przerwana została w momencie aresztowania Romana Bielaka 8 sierpnia 1944 r.