youtube

Przekazanie środków na dofinansowanie rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W dniu 11 lipca  2019 r. Starosta Międzychodzki wraz z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolantą Idziak oraz Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Anną Bąbalą oficjalnie przekazali informacje o przyznaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektów „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim V współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków Funduszu Pracy”.