youtube

Po raz kolejny w Klubie „Pod Gruszą” w Międzychodzie ul. Zamkowa 1 – przeprowadzono szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia

, adresowane do uczniów szkól podstawowych

i oddziałów gimnazjalnych naszego powiatu. Prowadzona była szeroko rozumiana prewencja

prozdrowotna. Promowano zdrowy styl życia jako alternatywę do niebezpiecznych dla

zdrowia i życia zachowań. Lekarz kardiolog przedstawił skutki zdrowotne zażywania

środków psychoaktywnych, oraz nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Natomiast

edukatorzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Międzychodzie, przeprowadzili warsztaty edukacyjno - informacyjne

dotyczące profilaktyki antytytoniowej i uzależnień, konsekwencje ich spożywania.

W przedsięwzięciu wzięło udział 20 uczniów. Każdy z uczestników otrzymał pakiet

edukacyjny z materiałami szkoleniowymi, Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz

długopis z logo organizatora.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie serdecznie dziękuje:

1.Specjalistom za przeprowadzoną edukację młodzieży z zakresu promowania zdrowego

stylu życia.

2. Staroście powiatu za wsparcie finansowe

3. Burmistrzowi Międzychodu za zabezpieczenie lokalowe i cateringowe.

4.Pełnomocnikowi Burmistrza i Pracownikom Ośrodka ds. uzależnień przy ul Zamkowej 1

w Międzychodzie za pomoc przy organizacji szkolenia.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI