youtube

X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego 

Starosta Międzychodzki Rafał Litke, Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego Ryszard Skiba oraz Dyrektor SP ZOZ w Międzychodzie podczas X sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego podziękowali Panu Jerzemu Rębaczowi za 20 lat pracy na stanowisku Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ Międzychód.