youtube

NOWY APARAT KTG ORAZ PERYMETR KOMPUTEROWY W NASZYM SZPITALU!

 

APARAT KTG

wzbogacił infrastrukturę aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zwrotnej w Międzychodzie jest zakupiony w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Międzychodzkiego - aparat KTG przeznaczony na oddział Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny z Blokiem Porodowym.

Aparat KTG pozwala na prowadzenie stałego nadzoru na płodem – szczególnie w okresie porodu. Podczas kardiografii zapisywana jest czynność serca płodu, a w trakcie tokografii – czynność skurczowa mięśnia macicy.

PERYMETR KOMPUTEROWY

W ostatnich dniach w Poradni Okulistycznej Szpitala Powiatowego w Międzychodzie pojawił się także zakupiony ze środków przekazanych przez Powiat Międzychodzki nowy sprzęt okulistyczny, w tym:

  • perymetr komputerowy
  • dioptromierz komputerowy
  • kaseta okulistyczna
  • rzutnik optotypów
  • egzoftalmometr 

Nowoczesny perymetr komputerowy spełniający najwyższe standardy w diagnostyce pola widzenia -zapewnia zaawansowaną diagnostykę z użyciem perymetrii kinetycznej i statycznej, w tym perymetrii Blue on Yellow. Urządzenie oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Wbudowana kamera zapewnia automatyczną kontrolę fiksacji pacjenta. Wbudowane funkcje analizy danych obejmują analizę regresji pola widzenia na podstawie historii badań oraz zestandaryzowane sposoby prezentowania i drukowania wyników badań. Intuicyjne oprogramowanie perymetru umożliwia łatwą obsługę urządzenia i jest przystosowane do obsługi za pomocą ekranów dotykowych.

Perymetr AP-300 ma wbudowany komputer klasy PC.