youtube

Wśród naszych uczniów są laureaci III Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie – Rok 1918 w historii, polityce, kulturze i literaturze”

Dnia 22.02.2019 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników III Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie – Rok 1918 w historii, polityce, kulturze i literaturze” .
Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat polsko-niemieckich stosunków politycznych, historycznych i kulturalnych, uwrażliwianie uczestników na znaczenie wspólnej historii i współczesnych relacji między Polakami a Niemcami oraz popularyzacja dłuższych form wypowiedzi pisemnych.
Dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie pod opieką p. Małgorzaty Fojeckiej reprezentowały szkołę, Martyna Kąkol z kl. II a zajęła I miejsce, a Anna Cydejko z kl. III b otrzymała dyplom uczestnictwa.
Relacja z wręczenia nagród na stronie UAM pod linkiem:

http://uniwersyteckie.pl/nauka/konkurs-polacy-i-niemcy-w-europie-po-raz-trzeciSerdecznie gratulujemy sukcesów!